Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2008

Η αρχαιότερη έγγραφος απόδειξι

περί της Υπάρξεως του Μέγα Σουβλακέα.
Ένεκα του συγκλο-νηστικού των στιγμών, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως μου συγχωρέσετε την έλλειψι προλόγου, αλλά μετά τας νέας (ο)μελέτας αι στιγμαί που ακολουθούν είναι κυριολεκτικώς ανατριχιαστικαί. Ας διαβάσουμε μαζί το παρακάτω απόσπασμα από την Ιλιάδα Ομήρου:

"...δίπτυχα ποιήσαντες, κι επ’αυτών ωμά (κρέατα) έθεσαν

Τα έκαιε πάνω σε σχίζες ο γέρων και πάνω τους σπινθηροβόλον οίνο

στάλαζε. Νέοι δε παρ’αυτόν πεντάσουβλα στα χέρια εκράτουν.

Έπειτ’ αφού οι μηροί κάηκαν και γεύθηκαν τα σπλάχνα,

Κομμάτιασαν τα’άλλα και σε οβελούς τα πέρασαν,

Τα ώπτησαν καλά καλά κι έσυραν τα πάντα (από την φωτιά).

Έπειτ’ αφού έπαυσαν το επίπονον έργον κι ετοίμασαν τραπέζι

Έτρωγαν, κι από κανέναν δεν έλειπεν ίση μερίδα.

Έπειτ’ αφού την πόσι και τα εδέσματα εχόρτασαν

Οι κούροι τους κρατήρες μέχρι την στεφάνη γέμισαν ποτό

Και διένειμαν τα κύπελλα σε όλους ν’αρχίσουν την σπονδή."

(Α461-471)

Ως βλέπετε κι από μόνοι σας, πρόκειται σαφώς διά την αρχαιότερι μαρτυρία περί της πίστεως των αρχαίων ημών προγόνων εις τον Σουβλάκέα, αποκάλυψι η οποία αναντίρρητα έρχεται να ανατρέψει πάσαι συνωμοσιολογικαί θεωρίαι περί του αντιθέτου.

Επιστημονική Ανάλυσι Αποσπάσματος (στηρισσόμενη σε αμιγώς ιστορικά στοιχεία)
Κατ' αρχήν ο Όμηρος περιγράφει επαρκώς τας προετοιμασίας διά την επερχόμενι κραιπάλη και δη, με πάσα λεπτομέρεια. Κυριολεκτικώς δεν αφήνει έξω ούτε καν την κούρασι των πιστών κατά τας προετοιμασίας, η οποία όμως δε δύναται να σταματήσει τας ιεράς προετοιμασίας. Σημαντικό σημείον που δεν πρέπει να μας διαφύγει είναι εκείνο όπου αποκαλύπτεται πως ο Σουβλακέας δεν απαιτούσε ιερείς ή λοιπούς εξειδικευμένους πιστούς, παρά μόνο καλοφαγάδες με μεράκι και σωστά υλικά, δείγμα του πόσο κοινή και προσιτή εις τον άνθρωπα ήτο η θρησκεία του Σουβλακέα από αρχαιοτάτων ετών.
Συγκλονιστικί η στιγμί όπου αποκαλύπτεται με πάσα μεγαλοπρέπεια η ιεροτελεστία του πεντάσουβλου, υποδηλώνουσα τη μυστική σύνδεσι της θρησκείος του Σουβλακέα με τον ιερόν αριθμόν πέντε ο οποίος ήτο:
α) ο αριθμός των δακτύλων του χεριού κατά τη διάρκεια της μούτζας που τρώνε όσοι θεωρούν ότι ο Σουβλακεύς δεν υφίσταται ή/και κατά των λοιποί χορτοφάγοι
β) ο αριθμός των μηνών του έτους, μείον επτά
γ) ο αριθμός των μυστικών αποφθεγμάτων της μυστικούς ιεράς κάστας των Κάλτσεκ
Πέραν τούτου, σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραλειφθει και το ότι τα σουβλάκια ήταν από την εποχή του Τρωϊκού Πολέμου τόσο λαχταριστά που μόνο πέντε-πέντε μπορούσαν να καταβροχθιστούν.
Εξαιρετικής σημασίος και η τελετουργική ακολουθία κατά τον τεμαχισμόν του ιερού κρέατος και ο οβελισμός του εις την συνέχειαν, αφού μέσω της διηγηθείσας τεχνικής διαφαίνεται εμφανώς ότι υπήρχε ακόμη παλαιοτέρα τεχνογνωσία. Ιδιαιτέρας βαρύτητος το στοιχείο του εμποτισμού του κρέατος με οίνον, κατά τη διάρκεια της Ψήσεως, αφού υποδηλώνει ευθέως την ανάγκη διά εμπλουτισμόν της γεύσεως του ιερού σουβλακίου, στοιχείο τεραστίας αξίας αφού ουσιαστικώς μας υποδηλώνει την προτζατζίκειο εποχή και το πως περιήλθαμε από το καλαμάκι σκέτο εις το πιτόγυρον απ'όλα.
Ουδεμία απορίαν πρέπει να προκαλεί η λέξι "δίπτυχα" εις την αρχήν του αποσπάσματος. Δεδομένου ότι συντάσσεται με το ρήμα "εποιήσαντες" που δείχνει δημιουργία είναι πλέον αυτονόητο (και ετυμολογικώς εξετασθέν) ότι περιγράφει τον πρόγονο του διπίτου, ενώ κατά τον αρχαίον παραφραστί θα μπορούσε απλώς να είναι εσφαλμένη ορθογραφική διατύπωσι της λέξεως "δίπιτα" που εκ παραδρομής αντεγράφη ως "δίπτυχα". Εννοείται ότι εις την δευτέραν περίπτωση η αποκάλυψι οδηγεί σε ιστορικί επανάστασι αναφορικά με τα δεδομένα που περί Σουβλακέως διαθέτουμε.

Σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλεφθεί είναι και η ιερά διαδικασία του τραπεζιού, εις το οποίον αι μερίδαι είναι ισόποσαι, συνοδευόμεναι πάντοτε από οίνο και σε γενικό κλίμα ευφορίας.

Ούτα να βλέπουν οι εχθροί του Σουβλακέως, ούτως ειπείν και μωροί άπιστοι που επιθυμούν προς ιδία ωφέλη να απομακρύνουν τον λαό από τη μοναδικί αληθινί πίστι.

Τσίκνησον
Τζατζίκισον
Σουβλόγησον

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

Επιστρέφομεν δημήτριοι

Αγαπητά μου τέκνα, σεβαστοί πιστοί, σφουγγοκωλάριοι, τσανακογλείφτες, τσιράκια!

Η θεοκρατία δεν απόθανε, απλά ετοιμάζεται πυρετωδώς για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
Σύντομα πάλι κοντά σας.

Απλά είχαμε κάτι ζόρια με κάτι οικοπεδάκια στη Χαλκιδική που πάνε να μας φάνε κάτι μουσάτοι και τρέχαμε στους δικηγόροι.

Από βδομάδα θα έχετε νέα μας.

Εν τω μεταξύ, σχεδόν σύσσωμη η θεοκρατική ομάς, θα εκδράμει από αύριο εις βόρειαν Πελοπόννησον ίνα ευλογήσει τον γάμον δύο εκλεκτών φίλων και πιστών μας.
Όπερ σημαίνει, θα φάμε ένα σκασμό, θα πιούμε το φεγγάρι και θα την πέσωμεν σε ό,τι θηλυκόν κινείται εντός χώρου δεξιώσεως.
+Σουβλογείτε μη σας πάρει ο διάολος+